ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเปิดอาคารน้ำตาลอีสานรวมใจ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคำม่วง-อำเภอสามชัย ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน และห้องสงฆ์อาพาธ (อาคารน้ำตาลอีสานรวมใจ) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล เป็นประธานในพิธี
                 อาคารผู้ป่วยในและห้องสงฆ์อาพาธ (อาคารน้ำตาลอีสานรวมใจ) ได้รับการบริจาคเงินสร้างอาคาร จำนวน 6,789,999 บาท  จากบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานจำกัด และสำหรับวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ได้รับการบริจาค จากการจัดทำผ้าป่าสามัคคี2ครั้งครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเงินบริจาค จำนวน 1,900,000 บาท  และครั้งที่ 2 วันที่ 17ธันวาคม2558 ได้รับเงินบริจาค จำนวน1,900,000 บาท
                 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ
ด้วยกันทุกท่านเทอญ