นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม คปสอ.

นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วงในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ ๒/๒๕๖๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานสาธารณสุข ในพื้นที่ คปสอ.คำม่วง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร บุคลากร คปสอ.คำม่วง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดี