โรงพยาบาลคำม่วงรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จากโครงการวิ่งด้วยรัก ฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1

          ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  รท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้จัดกิจกรรม “วิ่งด้วยรัก ฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ ๑” ร่วมเป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลคำม่วง ณ หอประชุม อำเภอคำม่วง รวมยอดเงินทั้งสิ้น ๕๑๘,๒๐๖.๑๘ บาท

          ครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งมอบแก่ รพ.สต.ในเขตพื้นที่แล้วครับ นับว่าได้บุญใหญ่ร่วมกันเลยทีเดียวครับ ทางโรงพยาบาลคำม่วง ของขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ทั้งนักวิ่ง เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน โรงทาน ประชาชน และหน่วยงานในเขตพื้นที่เป็นอย่างมากครับ ขอบคุณครับ