กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533

          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป  ในวันที่ 21 ตุลาคม  2562  ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี