กิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอคำม่วง

ประมวลภาพกิจกรรม