ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7 8 9 10 11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
21 22 23
มีรายการจอง
 
24 25 26 27
28 29 30        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/04/2562 เวลา 10:04:47
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุวิชชา พรรณมาตย์   สำหรับแผนก งานอุบัติหตุฉุกเฉิน
วาระการประชุม ซ่อมแผนสาธารณภัย อุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ02/04/2562 เวลา 10:15:52
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุธาสินี โง่นคำ   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม กฎหมายระดับกระทรวงเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ พรบ.แอลกอฮอล์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ18/04/2562 เวลา 14:57:33
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ19/04/2562 เวลา 09:30:25
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   19 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางจีรนันทร์ ผิวเงิน   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คณะผู้บริหาร (คบ.)
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ18/04/2562 เวลา 16:16:38
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดุษฎี มงคล   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการแพทย์แผนไทยระดับโซน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ