ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4
มีรายการจอง
 
5
วันพ่อ
6 7
มีรายการจอง
 
8
9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
วันสิ้นปี
         

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 16:12:25
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 16:13:22
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ11/12/2561 เวลา 13:43:55
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวิชัย ผิวเงิน   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการกีฬา กีฬา ปีใหม่ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 16:14:23
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ12/12/2561 เวลา 16:21:25
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางดุษฎี มงคล   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประชุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการลงโปรแกรม
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ13/12/2561 เวลา 14:06:36
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.มยุรี สรรพรักษ์   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรม
วาระการประชุม ยืมโน๊ตบุ๊คไปประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ14/12/2561 เวลา 10:51:45
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวิชัย ผิวเงิน   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม คณะกรรมการกีฬา
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/12/2561 เวลา 16:31:13
วันที่ใช้ห้อง 17 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม อสม. ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 16:15:23
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 08:42:21
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก กายภาพบำบัด
วาระการประชุม เลือกตั้งกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ