ปฏิทินการใช้ห้อง

สิงหาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
4 5
มีรายการจอง
 
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
มีรายการจอง
 
10
11 12
วันแม่
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ31/07/2562 เวลา 15:06:14
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน(EIA) จ.ร้อยเอ็ด ลว.1-2 ส.ค. 62
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ24/07/2562 เวลา 09:43:25
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/08/2562 เวลา 08:54:40
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ23/05/2562 เวลา 10:01:08
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ06/08/2562 เวลา 14:07:30
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤชล เชยชมศรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบวัยเรียน
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ09/08/2562 เวลา 08:17:48
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม เตรียมงานพระสงฆ์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ08/08/2562 เวลา 11:23:52
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมนักศึกษา กศน.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/08/2562 เวลา 08:16:27
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ07/08/2562 เวลา 10:33:58
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ชม-แชร์-เชียร์
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ13/08/2562 เวลา 15:43:37
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนีรนาท วิลาศรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ชมแชร์เชียร์เบาหวาน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ