ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
9 10
มีรายการจอง
 
11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19 20 21
มีรายการจอง
 
22
23 24 25 26 27
มีรายการจอง
 
28 29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 09:49:02
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางมยุรี ภูขยัน   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ทบทวนเคส
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ05/05/2564 เวลา 10:38:48
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม การดูแลสุขภาพจิตในชุมชน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ05/05/2564 เวลา 10:40:38
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 17:21:44
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ฉีดวัคซีน รอบที่3 เข็มที่1
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/05/2564 เวลา 17:22:53
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 2
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/05/2564 เวลา 14:48:05
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม cg อสม. ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ12/05/2564 เวลา 08:30:43
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 64 เวลา 10:30   ถึงวันที่   12 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมการบริหารการจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่ไม่มีโรคประจำตัว
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ07/05/2564 เวลา 08:26:38
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่3 เข็มที่1
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/05/2564 เวลา 08:23:13
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ. และ EOC คปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ13/05/2564 เวลา 09:04:36
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม Video Conference กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ