ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 07:35:14
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ10/01/2563 เวลา 13:05:15
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายวีระศักดิ์ โทไข่ษร   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ13/01/2563 เวลา 15:33:13
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการ รพ.คำม่วง ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ26/11/2562 เวลา 14:18:52
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมฟื้นฟู CG
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ15/01/2563 เวลา 07:23:40
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   16 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ16/01/2563 เวลา 13:53:55
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม พชอ.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ16/01/2563 เวลา 14:56:15
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม จิตอาสา 1000
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ21/01/2563 เวลา 10:14:46
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุม CM เตรียมพร้อมอบรม CG
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ22/01/2563 เวลา 17:04:43
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ17/01/2563 เวลา 13:29:04
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม หน.ประทุมมาศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ