ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
วันพ่อ
6 7
8 9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14
15 16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
วันสิ้นปี
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 17:26:29
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.คำม่วง พิจารณาโครงการปี 2563
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/12/2562 เวลา 15:46:50
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2563
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 09:44:39
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเยาวเรศ โพธิ์ไข   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม RDU
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/12/2562 เวลา 11:09:58
วันที่ใช้ห้อง 17 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อบรมหมอประจำบ้าน อ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/12/2562 เวลา 13:49:36
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก กายภาพบำบัด
วาระการประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/12/2562 เวลา 11:05:02
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อบรมหมอประจำบ้าน อ.คำม่วง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ