ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9 10 11
12 13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23 24
มีรายการจอง
 
25
26 27 28
มีรายการจอง
 
29 30    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ31/10/2560 เวลา 09:14:30
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม การจัดทำโครงการ
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ05/11/2560 เวลา 18:29:25
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมจัดทำแผนงานวัณโรค
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 10:10:30
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม NCD
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 10:06:46
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม การใช้งานโปรแกรม ClaimFWF
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 10:08:57
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ชี้แจงการลงทะเบียน PCC
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 13:51:51
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   21 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสยุมพร นนทะคำจันทร์   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.คำม่วง ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 14:27:15
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นาง ชาลิสา ภูดวงศรี   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมองค์กรพนักงานประจำปี
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 11:28:03
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมความรู้พื้นฐานงานคุณภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ