ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
มีรายการจอง
 
4 5
6 7 8
มีรายการจอง
 
9 10
มีรายการจอง
 
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ03/10/2562 เวลา 10:40:41
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพัชธิยาภรณ์ ศิลวิชัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมทบทวนเคสPPH
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 15:06:25
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/10/2562 เวลา 10:11:20
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการLTC
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 13:32:08
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม สรุปงาน LTC
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ07/10/2562 เวลา 06:43:15
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ