ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9 10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14 15
16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20 21
มีรายการจอง
 
22
23 24 25
มีรายการจอง
 
26
วันสุนทรภู่
27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
30            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ08/06/2562 เวลา 12:03:22
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม cg และ อสม. ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ10/06/2562 เวลา 13:44:46
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จันทิมา ชนาสิทธิ์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม จัดทำโครงการ RRTTR
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ07/05/2562 เวลา 16:15:39
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน โซน 3 (สมเด็จ,นามน,คำม่วง,สามชัย)
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ10/06/2562 เวลา 13:48:05
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จันทิมา ชนาสิทธิ์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม จัดทำโครงการ RRTTR
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ08/06/2562 เวลา 12:07:56
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม อสม. ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ13/06/2562 เวลา 14:49:27
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้น งานสุขภาพจิต
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ14/06/2562 เวลา 11:41:49
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม รับนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ13/06/2562 เวลา 08:58:41
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม พัฒนาระบบงานสุขภาพจิต ยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ27/05/2562 เวลา 10:53:18
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมติดตาม วัคซีน/พัฒนาการเด็ก จาก สสจ.กาฬสินธุ์
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ20/06/2562 เวลา 13:34:15
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ติดตามการดำเนินงานวัณโรค จาก สสจ.กาฬสินธุ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ