ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9 10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
มีรายการจอง
 
31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 15:05:19
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมPCCรุ่นที่ 6
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ30/06/2563 เวลา 13:37:56
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการLTC
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/06/2563 เวลา 15:15:50
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุม PCT
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/06/2563 เวลา 22:26:54
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนลดเค็ม ลดความดันโลหิตสูง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 14:50:36
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤชล เชยชมศรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ชมแชร์เชียร์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ23/06/2563 เวลา 14:35:05
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ชมแชร์เชียร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ