ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันแรงงานแห่งชาติ
มีรายการจอง
 
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9 10
มีรายการจอง
 
11 12
13 14 15 16 17 18
มีรายการจอง
 
19
20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25
มีรายการจอง
 
26
27 28 29 30
มีรายการจอง
 
31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ23/04/2561 เวลา 20:22:59
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมcg ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ24/04/2561 เวลา 15:19:11
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม goal 1+5 หมอครอบครัว
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/05/2561 เวลา 14:44:48
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประเมิน CKD CVD NCD plus
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ08/05/2561 เวลา 14:45:23
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประเมิน CKD CVD NCD plus
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ24/04/2561 เวลา 15:20:33
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม goal 1+5 หมอครอบครัว
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ25/04/2561 เวลา 11:27:33
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปี 2561
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ16/05/2561 เวลา 12:11:22
วันที่ใช้ห้อง 18 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม cg ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ17/05/2561 เวลา 09:26:18
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 พ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวีระศักดิ์ โทไข่ษร   สำหรับแผนก งานให้คำปรึกษา
วาระการประชุม เชิญร่วมเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ22/05/2561 เวลา 08:34:59
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธัญพิมล พลเยี่ยม   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ติดตามงานวิจัยผู้สูงอายุ
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/05/2561 เวลา 16:49:50
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม หมอครอบครัว ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ