ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
วันปีใหม่
2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
มีรายการจอง
 
16
วันครู
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ03/01/2561 เวลา 12:01:07
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนริทน ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมประเมินตนเอง NCD clinic plus
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/12/2560 เวลา 16:34:01
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.คำม่วง ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/01/2561 เวลา 11:21:58
วันที่ใช้ห้อง 05 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.จีรนันท์ พรรณอินทร์   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรม
วาระการประชุม รับนิเทศงานRDU
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ10/01/2561 เวลา 11:45:16
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมอสม.ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ11/01/2561 เวลา 15:50:14
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.กฤติยาณี มงคล   สำหรับแผนก งานโภชนาการ
วาระการประชุม เตรียมความพร้องนำเสนอผลงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ11/01/2561 เวลา 15:10:46
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม การเตรียมรับประเมิน Re - Accredic
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ12/01/2561 เวลา 16:19:36
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมอสม.ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ15/01/2561 เวลา 13:32:11
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวีระศักดิ์ โทไข่ษร   สำหรับแผนก งานให้คำปรึกษา
วาระการประชุม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มยอยการทำงานร่วมกับอปท.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ15/01/2561 เวลา 16:42:10
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมาศชุภาต์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม อบรมณ์ลงข้อมูลโปรแรม RTCM
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ16/01/2561 เวลา 12:33:13
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางพัชธิยาภรณ์ ศิลวิชัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม งานความเสี่ยง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ