ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
มีรายการจอง
 
14 15 16
17 18
มีรายการจอง
 
19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23
24 25
มีรายการจอง
 
26
วันสุนทรภู่
27 28
มีรายการจอง
 
29 30

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ30/05/2561 เวลา 10:50:34
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม รับใบประกาศ cg ตำบลทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ14/06/2561 เวลา 08:48:05
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุม งาน IC
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ28/05/2561 เวลา 13:33:54
วันที่ใช้ห้อง 18 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนีรนาท วิลาศรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม การเตรียมความพร้อมเป็นพ่อแม่ แก่คู่สมรส รายใหม่ใน ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ19/06/2561 เวลา 09:26:29
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสยุมพร นนทะคำจันทร์   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม ตรวจสอบภายใน ปี 2561
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ04/06/2561 เวลา 13:52:02
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม รับประเมิน SRRT
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ04/06/2561 เวลา 13:56:05
วันที่ใช้ห้อง 25 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม เวที ชม-แชร์-เชียร์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ