ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
2 3
มีรายการจอง
 
4 5
6 7 8 9
มีรายการจอง
 
10 11 12
13 14 15 16
วันครู
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19
20 21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 16:18:23
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ชบาวรรณ คำจันดี   สำหรับแผนก งานอุบัติหตุฉุกเฉิน
วาระการประชุม ประชุมทบทวนเคสความเสี่ยง
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ07/01/2562 เวลา 15:16:49
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดุษฎี มงคล   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมอบรมสำรวจและบันทึกข้อมูลตำหรับตำราหมอพื้นบ้าน ที่ สสจ.กาฬสินธุ์
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ14/01/2562 เวลา 18:09:35
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม หมอครอบครัว ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 13:42:08
วันที่ใช้ห้อง 18 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม หมอครอบครัว ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 10:51:24
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม อสม. ต.ทุ่งคลอง ทำบัตร อสม.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ