สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติKMH610600000620 มิ.ย. 61 (08:00)
20 มิ.ย. 61 (16:30)
ห้องแพรวแพรวา
ตรวจสอบภายใน ปี 2561
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ